Geld ophalen voor Beat Batten!

Begin februari kregen wij het bericht dat de kleinzoon van onze buren getroffen is door de ziekte van Batten. In overleg met de familie hebben we besloten om ons in te zetten voor deze verschrikkelijke ziekte. Jennie besloot al meteen om zich als sponsorloper op te geven tijdens de Nijmeegse Vierdaagse (http://www.devierdaagsesponsorloop.nl/lopers/jennie-schwarte).

Om zoveel mogelijk geld op te halen hebben we besloten om meer actie te ondernemen dan alleen de Vierdaagse lopen. In de wijk waar we wonen (De Blenke) hebben we de bewoners middels een brief geïnformeerd over de ziekte van Batten om vervolgens een dag later te komen collecteren. Dit heeft een bedrag van bijna €600,- opgeleverd! Daarnaast heeft Jennie samen met haar man Johan in een groot deel van het dorp Hellendoorn gecollecteerd. Het totale bedrag wat tot nu is opgehaald: €1000,-. Maar we zijn voornemens om nog een week te gaan collecteren.
CollecteBattenJennieSchwarte_2
Ook Johan heeft niet stil gezeten. De kaartclub van wijkvereniging de Blenke heeft het prijzengeld gedoneerd:
€100,-. Daarnaast komt er vanaf volgende week een collectebus te staan in Albert Heijn van Rob Loomans in Hellendoorn. Onze dank hiervoor!
In Deventer willen we ook nog een flessenbonnenactie starten bij verschillende supermarkten.

Genoeg plannen om tot een supermooi bedrag te komen voor Beat Batten!

Hartelijke groet,
Jennie en Carla Schwarte