Terwijl ik dit schrijf, realiseer ik me dat Ab en ik elkaar al 43 jaar kennen;  toen ik 1 jaar was, was Ab een van onze buren. Ook nadat wij en zij

Ab Haverkamp

Ab Haverkamp

gingen verhuizen bleven m’n ouders contact houden met Hetty en Ab. We spraken zelfs een keer af in de zomervakantie. Van die tijd herinner ik me Ab (en z’n gezin) als  warm en gezellig met altijd tijd voor een lolletje. Ab stond toen al klaar voor mensen, zo ook voor mij. Ab was baas bij een groot bedrijf en hielp mij zo een beetje als tiener aan m’n eerste echte zaterdagbaantje. Toen ik ging samenwonen in Nijmegen en een druk eigen bestaan kreeg, werd dat contact daardoor wat minder, maar via mijn ouders bleven we altijd wel op de hoogte. Tot het moment dat bij ons het noodlot toesloeg en we hoorden dat onze zoon Roel de stofwisselingziekte Batten bleek te hebben. Ab en Hetty leefden mee en deden wat ze konden om ook mee te helpen met geld inzamelen voor het onderzoek via Beat Batten. Ab was een fan van de 4daagse en genoot altijd met volle teugen van die 4 dagen wandelen. Dus stond Ab weer klaar. Wandelen in het shirt van Beat Batten, om geld in te zamelen en aandacht te vragen voor deze vreselijke ziekte. En toen sloeg bij Ab zelf het noodlot toe en werd hij ziek. Daardoor kon hij de editie van dit jaar al niet meer mee lopen. En een paar dagen geleden bereikte ons het treurige bericht dat Ab is overleden. De 100e editie van de 4daagse maakt Ab helaas niet meer mee. De mars gaat altijd door, net als onze strijd tegen Batten, maar nu en volgend jaar tijdens de 4daagse staan we even stil en zullen wij met veel warmte aan Ab terugdenken en ben ik dankbaar dat ik hem kende. We wensen Hetty en de familie veel sterkte.

Ronald Jansen, voorzitter Stichting Beat Batten!